Bokanytid är en onlinebokningstjänst från Bentica IT-konsult. Bentica har utvecklat Konfakt, kassasystem för kontantfakturering och Pedant, journal- och bokningssystem. Numera kan kunder också boka online via bokanytid.

Bokanytid passar speciellt bra för företag inom friskvård och hälsa som använder Benticas  journalsystem, PedAnt. Onlinebokningar läggs automatiskt in i journalen. Besöksdatum och tjänst läggs till Bokningslistan och till Daganteckningen.  En ny kunds kunduppgifter går  automatiskt in i kundregistret.

Med bokanytid, PedAnt och Konfakt,  har du det mesta som behövs för att göra din administration enkel och smidig.

Roligare på jobbet!

 

Mer info om kassan och journalen på bentica.se